Insolvence
Oddlužení
Osobní bankrot
Kontaktujte nás

Day

27 července, 2019
ochrana dlužníka
Takzvaná ochrana přiměřeného obydlí dlužníka se týká případů, kdy dlužník plní oddlužení pravidelnými měsíčními splátkami věřitelům podle splátkového kalendáře a zároveň prodejem svého majetku. Takový dlužník nemusí vydat insolvenčnímu správci k prodeji své obydlí, jestliže reálná hodnota obydlí nepřesáhne hodnotu stanovenou v nařízení vlády. Smyslem ochrany je zachovat dlužníkovi při oddlužení určité materiální zázemí a nevytrhnout ho z jeho místních...
Read More
zákony
na vyhlášení osobního bankrotu a zastavení všech exekucí nemá nárok ten, kdo nemůže splácet ani 2200 korun měsíčně novela se vztahuje pouze na ta insolvenční řízení, v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku po nabytí účinnosti této novely, tedy po 1. červnu 2019 rychleji a jednodušeji se mohou oddlužit důchodci nebo invalidé. Těm bude stačit...
Read More