Insolvence
Oddlužení
Osobní bankrot
Kontaktujte nás

By

auxiliewww
Hlavním cílem návrhu je především zvýšení ochrany dětí v právních vztazích, posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých a celkové předcházení tzv. dětským dluhům. Novela obsahuje opatření, která ve svém důsledku předejdou tomu, aby byly lidem dluhy z dětství v dospělosti zátěží. Novela omezí možnost vymáhání peněžitých dluhů z právního jednání nezletilého, který nenabyl...
Read More
Počet firem, které v posledních čtyřech měsících skončily v insolvenci, meziročně klesl téměř o třetinu.Nemohla za to jejich lepší finanční kondice, ale sada opatření, jež vláda prosadila na ochranu firem postižených pandemií koronaviru. Tato doba hájení ale brzy skončí. Už za čtyři týdny budou věřitelé po čtyřměsíční pauze opět moci podávat insolvenční návrhy na firmy,...
Read More
POČET NOVÝCH EXEKUCÍ A OSOBNÍCH BANKROTŮ KLESL. ODBORNÍCI S OBAVAMI VYHLÍŽEJÍ KONEC MORATORIA. Do dluhové pasti šlo během koronavirové krize spadnout snadno.Začíná to ztrátou zaměstnání, zjištěním, že nejsou úspory, půjčkami na základní potřeby a na splacení předchozích úvěrů, pokračuje to neschopností splácet a v nejhorším případě několikátou exekucí. Katastrofické scénáře, před kterými odborníci varovali na...
Read More
Do oddlužení se díky novým pravidlům osobních bankrotů hlásí dvakrát víc dlužníků než dřív, soudy nestíhají.Počet lidí, kteří vstupují do oddlužení, se v posledním půlroce díky jednodušším pravidlům osobních bankrotů zdvojnásobil.Výrazně tak přibyla práce insolvenčním správcům i pracovníkům soudů. Na některých soudech už nyní nabírá vyřizování žádostí několikatýdenní zpoždění.Proti předchozím pravidlům už nemusí dlužník před...
Read More
dětské dluhy
Nynější předloha předpokládá zvýhodněný režim oddlužení pro lidi, pokud aspoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly předtím, než dovršili 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků. Poslanecké návrhy reagují...
Read More
peníze
Víte, že…. “S účinností od 1. června tohoto roku dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která zůstává dlužníkům, kteří jsou v exekuci a insolvenci a kteří si na svoji obživu vydělávají prací. Zatímco podle současné úpravy se jim vyplatí pracovat maximálně do 16.000 korun čistého měsíčně a vše, co vydělají nad tuto částku, v podstatě jde...
Read More
oddlužení
Od 1. 6. 2019 jsou možné toliko dva způsoby oddlužení: 1/ zpeněžení majetkové podstaty a 2/ zákonem preferované plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Jestliže totiž ani jeden ze způsobů oddlužení nezíská prostou většinu hlasů nezajištěných věřitelů, musí insolvenční soud rozhodnout v rozhodnutí o schválení oddlužení (§ 406) o provedení oddlužení plněním splátkového kalendáře...
Read More
ochrana dlužníka
Takzvaná ochrana přiměřeného obydlí dlužníka se týká případů, kdy dlužník plní oddlužení pravidelnými měsíčními splátkami věřitelům podle splátkového kalendáře a zároveň prodejem svého majetku. Takový dlužník nemusí vydat insolvenčnímu správci k prodeji své obydlí, jestliže reálná hodnota obydlí nepřesáhne hodnotu stanovenou v nařízení vlády. Smyslem ochrany je zachovat dlužníkovi při oddlužení určité materiální zázemí a nevytrhnout ho z jeho místních...
Read More
zákony
na vyhlášení osobního bankrotu a zastavení všech exekucí nemá nárok ten, kdo nemůže splácet ani 2200 korun měsíčně novela se vztahuje pouze na ta insolvenční řízení, v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku po nabytí účinnosti této novely, tedy po 1. červnu 2019 rychleji a jednodušeji se mohou oddlužit důchodci nebo invalidé. Těm bude stačit...
Read More