Insolvence
Oddlužení
Osobní bankrot
Kontaktujte nás

Exekuce

neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu

Exekuční řízení je pro každého velice nepříjemné a psychicky náročné. Moc dobře víme, že dostat se do exekuce není zas až tak složité. Před začátkem exekuce byl jen obyčejný dluh, který nebyl zaplacen a důvodů proč se tomu tak stalo může být mnoho. Všichni jsme jen lidi a může se stát, že dlužník na dluh mohl zapomenout, nebo na jeho zaplacení neměl dostatečné finanční prostředky. V případě, že se věřitel nemůže domoci zaplacení své pohledávky dohodou má možnost zaslat na soud elektronický platební rozkaz nebo podá žalobu o zaplacení dlužné částky, na základě kterých soud vydá platební rozkaz nebo rozsudek o zaplacení. Platební rozkaz a rozsudek se po nabytí právní moci stávají exekučním titulem, který věřitel předá soudnímu exekutorovi k vymáhání. Následně exekutor začne konat tj. zajišťuje nemovitý a movitý majetek, který může být vydražen v nedobrovolné dražbě, zablokuje dlužníkovi účty, nebo mu sráží část z platu nebo mzdy.

Mezi nejčastější způsoby exekuce patří exekuce na účet v bance, dražba, exekuce na plat.

Exekuce na účet v bance

V případě, že máte na účtu v bance peníze, exekutor může pro uhrazení dluhu použít tyto finanční prostředky. Exekutor použije vždy jen částku ve výši dluhu, který vymáhá. Dlužník má v daném případě možnost si jednorázově zažádat o vyplacení dvojnásobku životního minima z účtu.

Exekuci srážkami ze mzdy

Další druh exekuce je provádění srážek ze mzdy. Když exekutor zjistí, že jste zaměstnán, zašle Vašemu zaměstnavateli exekuční příkaz, na jehož základě zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy. Srážky ze mzdy se vypočítávají postupem a výpočtem, který ukládá zákon. Na výpočet má především vliv druh exekuce, výše příjmu, výživné nebo počet vyživovaných osob

Exekuce nemovitosti

V situaci, kde exekutor vyčerpá všechny možnosti vedoucí k vymožení dluhu, přistoupí k provedení exekuce dlužníka prostřednictvím nedobrovolného prodeje majetku dlužníka. Dražba nemovitosti je poslední možnost ze všech. Exekutor nemůže provést exekuci prodejem majetku v případě, že je vymáhaná pohledávka nižší než 30 000,- Kč bez příslušenství a dlužník má v nemovitosti trvalý pobyt.