Insolvence
Oddlužení
Osobní bankrot
Kontaktujte nás

Insolvence/ Oddlužení/ Osobní bankrot

Pomáháme když to nejvíce potřebujete

Pojem osobní bankrot a insolvence jsou pro běžného občana významově totožné. V případě, že se dostanete do finanční tísně a nezbývají vám peníze na základní životní potřeby, nezvládáte splácet své dluhy a půjčky, nehradíte nájem, jste v prodlení s uhrazením faktury za telefon nebo elektřiny, exekutoři vám provádějí srážky ze mzdy, máte zablokované účty nebo v nejhorší situaci vám chtějí vydražit střechu nad hlavou… v takové situaci se vám hroutí celý život jako domeček z karet.

I taková situace, která je podle vás neřešitelná, má několik možných řešení:

Je důležité si uvědomit, že pokud splňujete podmínky insolvenčního zákona, je Vaše povinnost na sebe podat insolvenční návrh. Je víc než pravděpodobné, že se nacházíte v úpadku. Od momentu podání insolvenčního návrhu k příslušnému krajskému soudu a zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku budete „chráněni zákonem“ proti exekutorům a věřitelům. Žádný věřitel již nesmí na vás dluhy vymáhat. Zahájením insolvenčního řízení dojde i k zastavení každodenního nárůstu často lichvářských úroků.

V dalších šedesáti dnech od usnesení o úpadku si vaši věřitele přihlásí své pohledávky. Následně insolvenční správce sečte přihlášené pohledávky v jeden celek, který již nenarůstá. V případě, že soud schválí povolení oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, vám ze mzdy musí zůstat nezabavitelná část. Zbytek mzdy bude srážen ve prospěch insolvenčního řízení. V průběhu pěti let vám bude ze mzdy sráženo ve prospěch věřitelů. Od 1.6.2019 už dlužník nemusí uhradit takovými srážkami 30 % nezajištěných závazků. V případě, že dlužník v průběhu tří let uhradí 60% nezajištěných závazků, soud mu schválí oddlužení už po třech letech. 

Oddlužení je zákonem schválená a legální cesta, jak se zbavit veškerých dluhů a začít žít nový a kvalitnější život bez dluhů a exekutorů. Po pěti letech a splnění podmínek insolvenčního řízení vás soud osvobodí od placení zbývajících dluhů. Osvobození od placení zbývajících dluhů se nevztahuje na dluhy z trestné činnosti.

Naši právníci jsou zkušení odborníci a mají dlouholeté zkušenosti v oblasti insolvenčního práva. Poradí vám i v oblasti exekucí a financí. Na základě svých bohatých zkušeností vám poradí, zda je bankrot pro vás vhodný nebo doporučí jiná řešení, která vám v tíživé situaci pomohou. Tak jako to ostatně udělali již v desítkách případů před vámi.